Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Wet Kinderopvang

 • De wet is ingegaan op 1 januari 2005.
 • De wet regelt kwaliteit en financiering van kinderopvang.
 • Ouders hebben zelf een overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau en krijgen zelf de factuur.
 • Ouders kunnen bij de belastingdienst een kinderopvangtoeslag aanvragen.
 • De toeslag moet worden aangevraagd binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen.
 • U kunt per maand voor maximaal 230 opvanguren kinderopvangtoeslag krijgen.
 • De kinderopvangtoeslag krijgt u alleen voor het aantal uren van de minst werkende ouder (140% van de werkuren).
 • Deze toeslag is inkomensafhankelijk.
 • Aanvullende tegemoetkoming is er voor eenoudergezinnen.
 • Tegemoetkoming van de belastingdienst is er voor specifieke doelgroepen, afhankelijk van de duur en omvang van een traject naar werk.
 • Ouders dragen zelf het resterende deel van de kosten.

Via de belastingdienst kunt u maandelijks een inkomensafhankelijke tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) in uw kosten voor de kinderopvang terugkrijgen tot het door de belastingdienst gehanteerde uurtarief. In 2024 is dat € 10,25 voor dagopvang, € 9,12 voor buitenschoolse opvang en
€ 7,53 voor gastouderopvang (leidster aan huis).

Werkt u in loondienst en stopt u met werken of wordt u werkloos in 2024? Of stopt u met uw onderneming en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Dan hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. U moet daarbij uitgaan van het aantal uren dat u werkte in de maand voordat u stopte. Deze 3 maanden gaan in op de 1e dag dat u niet meer werkt. Dit geldt ook voor uw partner. U hebt dan na deze 3 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Hebt u minder opvanguren afgenomen dan het aantal uren waar u (gerekend over het hele jaar) recht op hebt (140% van het aantal gewerkte uren)? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 3 maanden gebruiken, tot aan het einde van het jaar. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten als de kinderopvanguren waar u recht op hebt, op zijn.

Bij de belastingdienst zijn formulieren verkrijgbaar voor de aanvraag van een tegemoetkoming kosten kinderopvang. U kunt de aanvraag ook met de computer doen. Om in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag moet u in principe werkende ouder(s) zijn of vallen onder één van de specifieke doelgroepen.

Alle informatie over kinderopvang kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.