Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Belangrijk nieuws i.v.m. het coronavirus

Vanaf dinsdag 21 december tot en met maandag 9 januari 2022 was de bso op last van de Rijksoverheid, net als scholen in het primair onderwijs, alleen open voor noodopvang aan kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie. De leidsters aan huis waren hiervan uitgezonderd. Speciaal voor vragen van ouders over het coronavirus en kinderopvang kunt u terecht op deze pagina.

De 1,5 meter afstandsregel is per 06-11-2021 weer verplicht, houd haal- en brengmomenten kort en laat de kinderen zo veel mogelijk door één volwassene brengen en halen. Er mogen slechts 2 ouders tegelijk in de groepsruimte naar binnen. Bij het betreden van de locaties moet een een mondkapje worden gedragen. 

Ouders mogen niet naar de opvang komen in de volgende situaties:
• als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als de betreffende ouder wacht op de testuitslag;
• als de testuitslag positief is of de ouder nog in quarantaine zit.

Kinderen van 0-4 jaar mogen wel naar de opvang:
• met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn);
• als ze af en toe hoesten;
• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
• bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2infectie. 

Kinderen van 0-4 jaar mogen niet naar de opvang en moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat. Zij kunnen zich laten testen bij de GGD of een zelftest laten afnemen door een volwassene. Wanneer een zelftest wordt gebruikt, wordt bij langer aanhoudende klachten ook de volgende dag een zelftest gedaan. Ook mogen kinderen met milde verkoudheidsklachten niet naar de opvang als de klachten zich ontwikkelen nadat zij in contact zijn geweest met een op COVID-19 positief getest persoon. Dit geldt voor zowel immuun beschouwde als niet-immuun beschouwde personen.  Van de website van BOinK kan de beslisboom 'thuisblijven of naar de kinderopvang' worden gedownload.

Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan en naar de buitenschoolse opvang of gastouderopvang gaan, geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij (milde) verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Zij kunnen zich laten testen bij de GGD of een zelftest laten afnemen door een volwassene. Wanneer een zelftest wordt gebruikt, wordt bij langer aanhoudende klachten ook de volgende dag een zelftest gedaan. Als zij een negatieve testuitslag hebben kunnen zij weer naar de buitenschoolse opvang of gastouder. Bij een positieve zelftest uitslag blijft het kind thuis en maakt het een testafspraak bij de GGD. 

Meer over het coronavirus kunt u lezen op de website van het RIVM.

Voor ouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is, zie: Quarantaine Reischeck COVID-19.

Alle maatregelen zijn gebaseerd op het Protocol Kinderopvang, dat u hier kunt downloaden.

Het kabinet roept ouders opnieuw op om gedurende de sluiting de facturen voor de bso door te betalen. Daarmee behouden ouders een plek voor hun kinderen op de bso, hoeft er niet worden ingegrepen in het lopende kinderopvangtoeslagsysteem, blijft de sector gefinancierd en kan noodopvang worden geboden aan kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie. Alle ouders die gebruikmaken van de bso en hun factuur tijdens de sluiting volledig door blijven betalen, ontvangen vanaf 21 december 2021 een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders die noodgedwongen gebruik moeten maken van de noodopvang. De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft dit jaar een aantal webinars gemaakt in samenwerking met Tischa Neve. Twee daarvan gaan over hoe om te gaan met de situatie waarin kinderen thuis zitten en ouders voor thuisonderwijs moeten zorgen en de eventuele spanningen die kunnen ontstaan. Deze webinars zijn te bekijken via de links 'met kinderen thuis' en 'omgaan met spanningen'. Er is ook een webinarserie waarvoor u zich kunt aanmelden via deze link.

       

Bijgewerkt 10-01-2022