Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Belangrijk nieuws i.v.m. het coronavirus

Op last van de Rijksoverheid waren alle kinderopvanglocaties van de Schaapskooi gesloten van woensdag 16 december 2020 t/m zondag 7 februari 2021 gesloten. De leidsters aan huis waren hiervan uitgezonderd. Speciaal voor vragen van ouders over het coronavirus en kinderopvang kunt u terecht op deze pagina. Met ingang van maandag 8 februari zijn de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen weer open gegaan, maar wel met de beperkende contact maatregelen zoals hieronder beschreven. De buitenschoolse opvang is vanaf 19 april weer open.

Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden zo veel mogelijk door één volwassene gebracht en gehaald. Er kunnen looproutes zijn en er is een dringend advies aan ouders en andere bezoekers (bijv. GGD inspecteurs, leveranciers) om een mondneuskapje te dragen, wanneer zij de locatie betreden. Contact tussen ouders onderling wordt zoveel mogelijk vermeden.

Voor alle kinderen geldt: als het kind een van de volgende klachten heeft: (lichte) hoest, verhoging of koorts boven 38 graden, plotseling verlies van reuk en/of smaak of benauwdheid of een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19, mag het kind niet naar de opvang. Kinderen met alleen neusverkoudheid of kinderen die al langdurige verkoudheidsklachten hebben (hooikoorts of chronisch verkouden) kunnen wel worden opgevangen. Ouders en pedagogisch medewerkers of gastouders moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden en 1,5 meter afstand houden, blijven van kracht. Van de website van BOinK kan de beslisboom 'thuisblijven of naar de kinderopvang' worden gedownload.

Meer over het coronavirus kunt u lezen op de website van het RIVM.

Terug van vakantie: ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rode risicokleur, wordt dringend geadviseerd bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang (en naar school en sport) mogen, tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

Alle maatregelen zijn gebaseerd op het Protocol Kinderopvang, dat u hier kunt downloaden.

Alle actuele informatie van de Rijksoverheid voor de verschillende doelgroepen met instructies over bijvoorbeeld quarantaine kunt u vinden op https://lci.rivm.nl/leefregels.

Net als bij de vorige sluiting moeten de facturen voor de kinderopvang worden doorbetaald en worden de kosten gecompenseerd door de Overheid.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft dit jaar een aantal webinars gemaakt in samenwerking met Tischa Neve. Twee daarvan gaan over hoe om te gaan met de situatie waarin kinderen thuis zitten en ouders voor thuisonderwijs moeten zorgen en de eventuele spanningen die kunnen ontstaan. Deze webinars zijn te bekijken via de links 'met kinderen thuis' en 'omgaan met spanningen'. Er is ook een webinarserie waarvoor u zich kunt aanmelden via deze link.

       

Bijgewerkt 25-06-2021