Belangrijk nieuws: Klik hier om te bekijken.

Powered By ChronoForms - ChronoEngine.com
Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Belangrijk nieuws i.v.m. het coronavirus

Op last van de Rijksoverheid zijn alle kinderopvanglocaties van de Schaapskooi van maandag 16 maart tot in ieder geval dinsdag 7april 2020 gesloten. We verzoeken ouders vriendelijk om de opvang van hun kinderen in deze periode zelf te regelen. Alleen kinderen zonder ziekteverschijnselen (hoesten, loopneus, keelpijn of koorts) van ouders met een cruciaal beroep worden door ons opgevangen. Een lijst met cruciale beroepen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Hier kunt u ook terecht voor alle andere vragen m.b.t. het coronavirus.

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Alleen als dat echt niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de kinderopvang (dagopvang, bso, leidster-aan-huis). Vraag de opvang wel tijdig aan i.v.m. onze planning. Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.

De opvang van de kinderen van de kinderdagverblijven vindt plaats in kdv de Boerderij aan de Bloemendaalseweg. Ouders van andere locaties worden verzocht zaken als spenen, flesjes, knuffels e.d. mee te nemen. Omdat er bij de Schaapskooi ook een aantal medewerkers met ziekteverschijnselen zijn, kan er een onbekend gezicht voor de groep staan. De kinderen die bso hebben kunnen terecht op de bso's van de KAS en het Schateiland. 

Wat betreft de betaling van de facturen wordt er door de Overheid gesteld dat er gewoon moet worden doorbetaald in deze periode dat er geen opvang wordt geboden. Ook de eigen bijdrage valt daaronder. Deze wordt achteraf door de belastingdienst via de kinderopvangorganisatie aan de ouders terugbetaald. De kinderopvangtoeslag loopt gewoon door en er hoeven geen wijzigingen te worden doorgegeven aan de belastingdienst. Deze informatie vindt u ook op bovengenoemde website.

Meer over het coronavirus kunt u lezen op de website van het RIVM.