Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Vaccinatie

Bij inschrijving en op de leeftijd van ca. 14 maanden wordt er aan alle ouders gevraagd of hun kind is of wordt ingeënt. Deze opgave wordt vastgelegd bij de kindgegevens. Ook noteert de groepsleiding informatie m.b.t. inenten die zij van ouders ontvangen tijdens de haal- en brengmomenten. Wij hanteren de regels van de GGD die aangeven dat een kind, waarbij zich een ziekte ontwikkelt waartegen geënt wordt, moet worden geweerd van de kinderopvang zodat verdere besmetting voorkomen kan worden.
 
In artikel 11 van onze Algemene Voorwaarden is de mogelijkheid opgenomen de toegang te ontzeggen aan een kind voor de duur van de periode dat het kind een risico of bedreiging vormt voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid of veiligheid van anderen. In een crisissituatie geeft dat handvatten. Echter voor weigering van ongevaccineerde kinderen ontbreekt op dit moment nog de wettelijke basis. Wel is er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer aangenomen, dat de kinderopvang gaat machtigen om kinderen die niet worden ingeënt te kunnen weigeren, maar de behandeling in de Eerste Kamer is nog niet afgerond. De Schaapskooi is voornemens die lijn te gaan volgen.