Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Belangrijknieuws

Bekijk hier
Onze gehele organisatie is gericht op de kinderen!

Over ons

De Schaapskooi is een organisatie met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en leidsters aan huis. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn er regelmatig vacatures; zie 'Lees meer'.

Lees meer

Bij onze kinderopvang voelt elk kind zich fijn.

Kinderopvang

Bij de Schaapskooi zijn verschillende vormen van kinderopvang mogelijk. Het onderscheid tussen deze verschillende vormen hangt samen met de variatie in de opvangplaats, openingstijd, soort opvang en de leeftijdsgrenzen van de kinderen.

Lees meer
Wij zijn uiteraard volledig gecertificeerd.

Vergunning / register / CJG

Voor al haar activiteiten heeft de Schaapskooi een vergunning van de gemeente Gouda en is op grond daarvan in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen opgenomen. De Schaapskooi wordt jaarlijks door de GGD gecontroleerd op basis van 'code groen'.

Lees meer

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Via de belastingdienst kunt u maandelijks een inkomensafhankelijke tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) in uw kosten voor de kinderopvang terugkrijgen. Tegemoetkoming van de belastingdienst is er voor specifieke doelgroepen, afhankelijk van de duur en omvang van een traject naar werk.

Lees meer
Integraal Kinder(opvang en Onderwijs) Centrum

Integraal Kindcentrum

Een integraal kindcentrum (IKC) is een organisatievorm waarin scholen en organisaties voor kinderdagopvang met elkaar samenwerken door middel van een integrale en interdisciplinaire aanpak.

Lees meer

Video's

Bekijk deze video's om een beeld te krijgen van kindercentrum de Schaapskooi en de dagelijkse activiteiten binnen het kinderdagverblijf en op het jaarlijkse kinderfeest.