Powered By ChronoForms - ChronoEngine.com

Inschrijfformulier

  • start
  • ouder
  • kind
  • opvang

Inschrijven
Bij de peuterspeelzaal kan vanaf 1½ jaar ingeschreven worden en bij het kinderdagverblijf en voor een leidster aan huis, zodra de vermoedelijke geboortedatum bekend is. Voor de buitenschoolse opvang kan worden ingeschreven nadat er een inschrijving bij de basisschool is gedaan. Na het inzenden van het inschrijfformulier is per kind € 15,00 inschrijfgeld verschuldigd. Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald.

Contract
Als er een definitief aanbod tot plaatsing is gedaan, ontvangen de ouders een door de Schaapskooi ondertekende overeenkomst.
De Algemene VoorwaardenAlgemene Voorwaarden voor Kinderopvang zijn op deze overeenkomst van toepassing. De overeenkomst kan geannuleerd worden vanaf de ingangsdatum tot de aanvangsdatum. Hiervoor worden annuleringskosten van één maandbedrag in rekening gebracht.

Wachtlijsten
Er kunnen voor alle kinderopvangvormen wachtlijsten zijn. Kinderen die op basis van medische of sociale indicatie worden aangemeld, kunnen op voorrang geplaatst worden. De beoordeling daarvan ligt bij de directie van de Schaapskooi. Als de begeleiding van een kind voor de Schaapskooi extra kosten met zich meebrengt, kan worden besloten niet tot plaatsing over te gaan.


Ik ga akkoord met de vastlegging/opslag van mijn persoonlijke gegevens als (toekomstige) klant van Kindercentrum de Schaapskooi.