Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Plaatsing en opzegging

Inschrijvingen vanaf 1½ jaar voor de peuterspeelzaal komen op een wachtlijst. Vanaf het moment dat de kinderen 2 jaar zijn, kunnen ze vanaf deze wachtlijst op de speelzaal geplaatst worden. Afhankelijk van de lengte van de wachtlijst kan dat ook later zijn. Ook op de kinderdagverblijven wordt er over het algemeen geplaatst vanaf een wachtlijst voor minimaal 3 dagdelen. Op het kinderdagverblijf wordt in principe voorrang gegeven aan tweede en volgende kinderen uit één gezin, wanneer één van de kinderen reeds van het kinderdagverblijf gebruik maakt.

De plaatsen op de buitenschoolse opvang zijn in eerste instantie bestemd voor de kinderen die op de school zitten waar de bso geboden wordt. De plaatsing van de kinderen gaat in nadat met de huurder een overeenkomst  is afgesloten, waarin alles met betrekking tot de plaatsing is geregeld. De plaatsing van een leidster aan huis kan over het algemeen op de gewenste ingangsdatum gerealiseerd worden, tenzij de termijn tussen aanvraag en ingangsdatum heel erg kort is en het aantal gewenste uren opvang gering is. Er is wel tijd nodig om de hele procedure rond de plaatsing van een lah zorgvuldig te laten verlopen. 

Voor alle plaatsen van het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en voor een leidster aan huis bedraagt de opzegtermijn 1 maand, ingaande op de eerste dag van de maand nadat de schriftelijke opzegging is ontvangen. Als er na beëidiging van het contract opnieuw van onze diensten gebruik wordt gemaakt, is een nieuwe inschrijving vereist. Dat is ook het geval bij de overstap naar een andere vorm van kinderopvang. Voor elke inschrijving is inschrijfgeld verschuldigd.