Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Integraal Kinder(opvang en Onderwijs) Centrum

De samenwerking tussen Kindercentrum de Schaapskooi en de scholen, waar naast de buitenschoolse opvang ook een peuterspeelzaal is gehuisvest, zorgt voor een voorziening voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Hiermee wordt vorm en inhoud gegeven aan een Integraal-Kinderopvang-Onderwijs-Centrum, de meest complete begeleiding voor kinderen van 2 t/m 12 jaar.

Deze voorziening biedt de mogelijkheid van spelend leren en lerend spelen, waarbij alle ontwikkelingsgebieden in een doorgaande speel-leerlijn aan de orde komen. De leiding van de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang zorgen samen met de leerkrachten van de school voor een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat en maken daarbij gebruik van elkaars competenties. Er worden gezamenlijke thema's gebruikt en voor alle kinderen is er eenzelfde kind-volgsysteem.

De eigenheid van de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang blijft in deze samenwerking een gegeven voor de manier van werken. Voor ouders en kinderen zal er zo een vertrouwde speel- en leeromgeving op één bekende locatie zijn. Uiteraard staan de peuterspeelzaal  en buitenschoolse opvang ook open voor kinderen van andere scholen.