Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Flexibele opvang

Als de reguliere kinderopvang niet voldoende in staat is om aan te sluiten bij de wensen en/of omstandigheden van de ouders, is de mogelijkheid aanwezig om een leidster aan huis (lah) bij de Schaapskooi te huren. Te denken valt hierbij aan opvang in de thuissituatie, op wisselende dagen en onregelmatige tijden en opvang die afgestemd is op de werktijden en woonplaats van de ouders.

Voordelen van een leidster aan huis:

  • Flexibel in werktijden;
  • Extra opvang mogelijk;
  • Thuis kan alles gewoon doorgaan;
  • Indien beschikbaar een invalleidster;
  • Alleen afgenomen uren worden in rekening gebracht;
  • Belastingteruggave.

Deze vorm van kinderopvang leent zich ook goed voor tijdelijke opvang, bijvoorbeeld ter overbrugging van een wachtlijst.

De leidster aan huis wordt alleen geplaatst op hele dagen in gezinnen met maximaal 4 kinderen. Als er slechts enkele uren per week opvang nodig is, kan er geen lah geleverd worden, behoudens uitzonderingen.