Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Koppeling leidster - gezin

Aan de plaatsing van een lah gaat altijd een bezoek van de coördinator aan de ouders vooraf. Tijdens dit bezoek kunnen de wensen en verwachtingen van de ouders ten aanzien van een lah besproken en toegelicht worden. Aan de hand van deze informatie wordt er gericht gezocht naar een geschikte leidster. Hierna vindt er een kennismakingsbezoek van de leidster met de ouders plaats. Voordat de leidster daadwerkelijk begint, kan ze een dagdeel in het gezin meedraaien om wegwijs te worden gemaakt. Als de ouders na het voorstellen van de leidster besluiten helemaal af te zien van een leidster aan huis en geen verdere bemiddeling willen, kunnen de uren van het intakegesprek en het kennismakingsbezoek tegen het geldende uurtarief voor een lah in rekening worden gebracht.

In de beginperiode dat de leidster in het gezin werkt, neemt de coördinator regelmatig contact op met de ouders om te informeren of alles naar wens verloopt. Daarna wordt er elke zes weken met de ouders gebeld en zo nodig een afspraak gemaakt. 

Op de dagen dat de leidster in het gezin aanwezig is geweest, houdt ze in een schriftje bij hoe die dag is verlopen, bijv. hoe de kinderen hebben geslapen, gegeten, gedronken, over gebeurtenissen op school en wat er en met wie gespeeld is.