Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Verzorging kinderen

Tijdens het kennismakingsbezoek van de leidster kunnen de ouders aangeven hoe zij willen dat er omgegaan wordt met hun kind(eren) en welke huisregels er gelden. Daarnaast mogen de ouders van de leidster initiatief verwachten ten aanzien van het aanbieden van spelactiviteiten, waarbij rekening gehouden wordt met de leeftijd en de belangstelling van de kinderen. In overleg met de ouders kunnen er afspraken gemaakt worden over het bezoek van/bij vriendjes en vriendinnetjes, buiten spelen en eventuele uitstapjes.

Naast de verzorging en begeleiding van de kinderen zal er over het algemeen voldoende tijd besteed kunnen worden aan werkzaamheden die daarmee samenhangen, zoals: de vaat wassen, opruimen, boodschappen doen en het eten klaar maken. De afstemming van de hiervoor genoemde zaken op elkaar vereisen goede afspraken tussen de leidster, de ouders en de coördinator.

Ook als kinderen ziek zijn kan de lah de verzorging op zich nemen. Afhankelijk van hoe een kind zich voelt kunnen er met de ouders afspraken gemaakt worden over de gewenste verzorging.