Powered By ChronoForms - ChronoEngine.com

Groepsindeling en groepsleiding

De speelzaal aan de Bloemendaalseweg heeft 5 verschillende groepen van maximaal 16 kinderen, gekoppeld aan de dagen waarop de kinderen komen. Een andere combinatie van dagdelen is hier in beperkte mate mogelijk.

Groep 1 Maandagochtend / donderdagmiddag
Groep 2 Maandagmiddag / donderdagochtend
Groep 3 Dinsdagochtend / vrijdagmiddag
Groep 4 Dinsdagmiddag / vrijdagochtend
Groep 5 Woensdagochtend

Op de speelzalen bij de basisscholen Vindingrijk en de KAS zijn combinaties van alle dagdelen mogelijk.

De woensdagochtendgroep is een groep waarin kinderen uit de andere groepen een extra keer kunnen komen en waarin incidenteel kinderen alvast één keer per week kunnen komen spelen om na verloop van tijd door te stromen naar een van de andere groepen. Bij de groepsindeling wordt met betrekking tot de samenstelling van de groep gelet op de verdeling jongere / oudere kinderen en jongens / meisjes. Omdat de tijdsduur dat de kinderen in de speelzaal aanwezig zijn relatief kort is, zijn er ook minder faciliteiten nodig voor voeding en verzorging. In de groepen is plaats voor 15 of 16 kinderen. Er zijn dan voor elk kind voldoende mogelijkheden om op een ochtend of middag verschillende spelsituaties aan te gaan hetzij alleen of in groepsverband.

Elke groep wordt begeleid door twee vaste leidsters. Naast deze vaste leiding kan er ook een stagiaire meedraaien  Elke groep heeft steeds dezelfde leiding, die gedurende de hele ochtend en/of middag aanwezig is.