Powered By ChronoForms - ChronoEngine.com

Peuterspeelzaal

De tarieven die in 2017 voor de peuterspeelzaal berekend worden aan de ouders, worden ondersteund door subsidie die de Schaapskooi van de gemeente Gouda ontvangt en die wordt ge­bruikt om de niet-kostendek­kende tarieven aan te vullen. Bepalend voor de eigen bijdrage aan de speelzaal is het netto-inkomen van het huishouden waartoe het kind behoort. De inkomens van de partners behorend tot het huishouden worden daarvoor bij elkaar opgeteld. De volgende ouderbijdragentabel is van toepassing:

  Ouderbijdragen per maand
Netto-inkomen per maand Eén ochtend per week Eén middag per week Eén ochtend en middag per week
€ 1200 of minder € 12,75 € 8,50 € 21,25
€ 1201 - 1500 € 21,36 € 14,24 € 35,60
€ 1501 - 1800 € 29,97 € 19,98 € 49,95
€ 1801 - 2100 € 38,58 € 25,72 € 64,30
€ 2101 - 2400 € 47,19 € 31,46 € 78,65
€ 2401 of meer € 55,80 € 37,20 € 93,00

Als hoofdregel geldt dat het netto-inkomen van ouders in loondienst wordt bepaald via de loonstrook of salarisspecifi­catie. Bepaling van het netto-inkomen aan de hand van de aanslag inkomstenbelasting komt slechts dan in aanmerking, als vaststelling aan de hand van een loonstrook of salarisspe­cificatie niet mogelijk is. Zonder inkomensopgave is het hoogste tarief van toepassing.

Voor de twee laagste  inkomenscategorieën bedraagt de ouderbijdrage voor een VVE-plaats van minimaal 10 uur per week  € 254,00 per jaar voor 40 weken. Voor de twee middelste categorieën wordt er bovenop het VVE-tarief 1 dagdeel volgens de bovenstaande tabel in rekening gebracht. De twee hoogste inkomenscategorieën betalen bovenop het VVE-tarief 2 dagdelen conform bovenstaande tabel.

Voor huishoudens met een laag inkomen heeft de gemeente Gouda de geld-terug-regeling peuterspeelzalen. De kosten van een bezoek van 2 dagdelen per week aan de peuterspeelzaal worden met deze regeling vergoed tot een maximum van € 240, 00 per jaar. Informatie hierover kunt u krijgen bij de gemeente Gouda via telefoonnummer 140182.

Ouders die gebruikmaken van de peuterspeelzalen de Schaapskooi, de KAS of Luidens en in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (beide ouders werken; zie ook de website van de Rijksoverheid) kunnen dat aanvragen bij de belastingdienst. Er wordt dan een uurtarief van € 7,25 in rekening gebracht. Omdat de kinderopvangtoeslag het uurtarief van € 7,25 voor een groot deel compenseert, kan dit voordeliger zijn.