Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Leidster aan huis

De kosten die in rekening gebracht worden voor een leidster-aan-huis zijn gebaseerd op een bruto uurtarief van € 31,95 in 2024. Voor de opvang in specifieke situaties wordt een uurtarief van bruto € 35,50 in rekening gebracht, bijv. in het weekend of bij kinderopvang tijdens cursussen e.d. Afhanke­lijk van het aantal uren dat er gemiddeld per maand gebruik wordt gemaakt van een leidster-aan-huis, zal er een standaard bedrag gefactureerd worden. Bij de berekening van het standaard factuurbedrag wordt uitgegaan van ca. zes vakantiewe­ken per jaar en twee weken voor tijdelijke onderbre­king, waarin de ouders geen leidster-aan-huis nodig hebben. Hierdoor kan het gemiddeld aantal uren opvang per maand zowel hoger als lager zijn, dan het werkelijk aantal opvanguren. Eventuele reiskosten worden doorberekend. Als er relatief weinig uren worden afgenomen op wisselende dagen en in situaties dat een leidster-aan-huis wordt ingezet buiten de overeengekomen dagdelen kan een afwijkend tarief berekend worden.

Voor elk gezin wordt een offerte op maat gemaakt, waarbij de uurprijs van de leidster-aan-huis wordt omgeslagen naar een uurprijs per kind, in verband met de teruggave van een tegemoetkoming van de belastingdienst. De vaststelling van het gemiddeld aantal uren per maand voor een bepaalde periode wordt gedaan aan de hand van het verwach­te aantal benodigde uren. Elk jaar vindt er een verrekening van het verschil tussen de betaalde en afgenomen uren plaats en wordt er een eenmalige opgave verstrekt van het aantal afgenomen uren per kind en het daarvoor betaalde bedrag over het voorafgaande jaar.

Sommige gemeenten brengen kosten in rekening voor de inspectie door de GGD, die vereist wordt voor een registratienummer in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. Dat nummer is voorwaarde voor de kinderopvangtoeslag. Deze kosten worden aan de ouders doorberekend.

Via de Belastingdienst kunt u maandelijks een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag voor de kosten van kinderopvang terugkrijgen tot het door de belastingdienst gehanteerde uurtarief van € 7,53. Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen vanaf de maand waarin u de aanvraag doet en voor de 3 maanden ervoor. Vraag de kinderopvangtoeslag daarom op tijd aan. Wijzigingen kunt u wel achteraf doorgeven. Met de kostencalculator van de Belastingdienst kunt u berekenen hoeveel u per saldo zelf voor uw kinderopvang moet betalen.

Werkt u in loondienst en stopt u met werken of wordt u werkloos? Of stopt u met uw onderneming en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Dan hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.

­Als we de prijzen van lah en andere vormen van kinderopvang naast elkaar zetten dan kan het aantrekkelijk zijn de opvang thuis te regelen via een leidster-aan-huis, met name als het om meer kinderen uit één gezin gaat. Immers een lah wordt niet per kind, maar per gezin geleverd en alleen de afgenomen opvanguren worden uiteindelijk betaald.