Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Peuterspeelzaal

Het tarief voor de peuterspeelzaal bedraagt vanaf 1 januari 2024 € 9,75 per uur. Voor de vaststelling van de ouderbijdrage wordt de KinderOpvangToeslag-tabelKinderOpvangToeslag-tabel (KOT-tabel) van de Rijksoverheid gebruikt.

Er is onderscheid tussen ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en ouders die daar niet voor in aanmerking komen. Ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (beide ouders werken of de werkende ouder is alleenstaand of er is sprake van studie, inburgering- of re-integratietraject; zie ook de website van de Rijksoverheid) kunnen dat aanvragen bij de belastingdienst. U gebruikt daarvoor de uurprijs en het aantal uren uit de tussen de Schaapskooi en u afgesloten overeenkomst. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag moeten een 'Verklaring geen KOT''Verklaring geen KOT' invullen en doen een inkomensopgave aan de Schaapskooi. Deze inkomensopgave gebeurt op basis van een inkomensverklaring van de belastingdienst van het voorafgaande jaar. Met het aan deze inkomensopgave gekoppelde percentage van de KOT-tabel wordt de ouderbijdrage vastgesteld. Zonder inkomensopgave is het hoogste tarief van toepassing. Bij de berekening wordt uitgegaan van 3,5 uur voor een ochtend en 40 weken per jaar die worden verdeeld over 12 gelijke maandelijkse termijnen.

Voor een voorbeeldberekening van het exacte bedrag per maand kunt u onderstaande calculator gebruiken. Bovenstaande tarieven gelden voor het door de gemeente vastgestelde basispakket van maximaal 7 uur per week. Voor alle uren meer dan het basispakket (zie hieronder de website van de gemeente Gouda) geldt het tarief van € 9,75 per uur.

Ook als u wel recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u met de calculator uw kosten berekenen door het vakje 'Ik heb recht op Kinderopvangtoeslag' aan te vinken.

Kosten- / Toeslagcalculator

Ik heb recht op Kinderopvangtoeslag
(Gezamenlijk) Jaarinkomen (leeg = hoogste)
Aantal kinderen
Uren dienstverband minst werkende ouder
Ochtenden per week

Peuters met een VVE-indicatie komen vanaf 2 jaar en 3 maanden in aanmerking voor 3 ochtenden peuteropvang per week. Hiervan wordt de 3de ochtend door de gemeente betaald. Vanaf 2½ jaar wordt het aantal ochtenden uitgebreid naar 4 ochtenden en vanaf 3 jaar en 2 maanden worden dat 5 ochtenden per week. Daarvan betalen de ouders steeds  8 uur. De resterende uren, respectievelijk 6 uur en 9½ uur, neemt de gemeente voor haar rekening. Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag mogen de door de gemeente betaalde uren niet opgegeven bij de belastingdienst.

Indien u minder dan 130% van de bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld) verdient, kunt u de peuteropvang gratis krijgen (gedurende max. 40 weken per jaar) voor tenminste 2 dagdelen per week van in totaal 7 uur per schoolweek. Om voor gratis peuteropvang in aanmerking te komen moet u aan de kinderopvangorganisatie een kopie van de beschikking van de gemeente aanleveren. Informatie hierover kunt u lezen op de website van de gemeente Gouda.